Партньори

Детски градини и училища, в които се радваме да работим*

През 2018-2019 учебна година философстваме с деца от:

*Всички изброени детски градини, училища и центрове се намират на територията на гр. София.

Академичен партньор

Център по „Философия за деца“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“